Green Trails of Future – AKCIJSKI NAČRT

Trail tekmovanja so čedalje bolj priljubljena oblika športnega udejstvovanja po svetu. Ta vrsta tekem, ki poteka izven stadionov in tlakovanih cest, privlači čedalje večje število sodelujočih in gledalcev. Tekmovanja v trail teku organizirata državni športni zvezi, poleg uradno registriranih tekmovanja pa je čedalje več tudi tekem, ki jih organizirajo različne druge zveze, ki niso v registru športnih dejavnosti in ki nimajo primernih delovnih dovoljenj.

Trail tek ima kot tekmovalna oblika perspektivo in potencial za pritegnitev večjega števila mladih kot sedanja. Po drugi strani pa pomanjkanje sistemskih rešitev na tem področju, nejasne odgovornosti med organizacijami in pomanjkanje nadzora s strani države predstavljajo največje izzive.

Priporočila za izboljšanje udeležbe mlajših na trail tekmovanjih bi lahko šla v smereh:

  • razvoj programov in dogodkov, namenjenih podpori mladim v trail teku (delavnice, tabori, brezplačni treningi)
  • povečanje finančne dostopnosti tekmovanj za mlade udeležence (zmanjšanje stroškov prijave, potovanja in nastanitve)
  • povečanje vidnosti tekmovanj in promocije zdravega življenjskega sloga preko družbenih omrežij in kampanj
  • izobraževanje udeležencev o zdravi prehrani in pripravi na tekmovanje

Namen tega akcijskega načrta je povečati privlačnost in prepoznavnost trail teka, zlasti med mladimi, s premagovanjem izzivov, spodbujanjem partnerstev in izvajanjem strateških pobud.

V prihajajočem obdobju se je treba usmeriti na razvoj regionalnih centrov v mestih, ki imajo močno trail skupnost, kar zahteva razvoj športnih strokovnjakov – trenerjev, ki bi morali delati z mladimi.

Treba je standardizirati tekmovanja in povezati organizatorje s kompetentnimi državnimi zvezami. Prav tako je na državnem nivoju potrebno sodelovanje različnih športnih organizacij, ki se ukvarjajo s trail tekom. Nazadnje je regijsko sodelovanje potrebno ne le na nivoju Slovenije, Srbije in Severne Makedonije, ampak tudi med drugimi državami v regiji, da bi se prenesle izkušnje in primeri dobre prakse, razvili športni strokovnjaki – trenerji, oblikovala regijska tekmovanja in da bi se promoviral trail tek na splošno.