​​Projekt ZELENE POTI PRIHODNOSTI

​​Projekt »ZELENE POTI PRIHODNOSTI« je namenjen spodbujanju in vključevanju mladostnikov v športe v naravi  ter okolijskim ozaveščanjem s poudarkom na trail teku.

 

Problem sodobnega časa je odtujenost mladostnikov in otrok nasploh od dejavnosti v naravi in ​​športa nasploh, še posebej športa v naravi in s tem odtujenost od narave same. Posledice tega se kažejo v nezdravem – sedečem načinu življenja in neodgovornem odnosu do narave in okolijskih vprašanj.

 

Cilj projekta je vključiti več mladostnikov  v športe v naravi preko trail teka ter jih tako poučiti o naravovarstvu in okolju. Analizirali smo trenutno stanje v projektnih državah in ugotovili, da se s tem športom ukvarja predvsem populacija srednjih let. Ljudje v srednjih letih so že izgrajene osebnosti in svoj odnos do varovanja okolja težko spremenijo, za razliko od mladostnikov, za katere je to idealen čas za prevzem zdravega in odgovornega načina življenja in navad.

 

Trail tek se izvaja v naravi in ​​večinoma v zavarovanih območjih, ki je idealen kraj za okolijsko izobraževanje. Projektne aktivnosti bodo spodbujale prevzemanje odgovornega vedenja med športnimi aktivnostmi in krepile ozaveščenost o okolijskih vprašanjih.

 

Glavni cilj projekta »ZELENE POTI PRIHODNOSTI« je:

Doseganje trajnostnega vključevanja mladostnikov v športe v naravi in ​​varstvo narave

 

Posebni cilji:

SO1: Povečati vključenost mladostnikov v trail tek z izmenjavo dobrih praks

SO2: Spodbujati udeležbo mladostnikov v trail teku kot orodju za promocijo okolijsko odgovornega vedenja in ozaveščanja za varovanje narave

SO3: Ozaveščati o pomenu telesne dejavnosti, ki krepi zdravje, s poudarkom sodelovanja na trail tekih.

SO4: Razviti veščine in ključne kompetence prostovoljcev, trenerjev, mladinskih delavcev in strokovnjakov partnerskih organizacij ter drugih deležnikov, ki si želijo športov in aktivnosti na prostem, ter spodbujati ljudi k aktivnemu gibanju za na prostem;

SO5: Ustvariti mrežo organizacij iz 3 evropskih držav, ki spodbujajo povezovanje in izmenjavo dobrih praks na področju športa na prostem in varstva okolja.

 

Projekt izvaja:

PK Tara, Srbija

TREX, S. Makedonija

Hg Idrija, Slovenija

Planinska zveza Srbije, Srbija

 

Projekt financira EU – Izvajalska agencija za evropsko izobraževanje in kulturo (EACEA).

PROGRAM ERASMUS+, razpis ERASMUS-SPORT-2022-SSCP, POGODBA O DOBITVI 101090433 — GTOF

Talk to us

Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.