Green Trails of Future – АКЦИОНИ ПЛАН

Трејл трке су све популарнији вид спортских активности широм света. Ова врста трка, које се одржавају ван стадиона и уређених путева, привлаче све већи број учесника и публике. Такмичења у трејл трчању организују национални грански спортски савези, међутим, поред званично регистрованих такмичења, све је присутније организовање трка од стране различитих удружења грађана ван регистара спортских делатности, и без одговарајућих дозвола за рад. 

Трејл трчање као формат такмичења има перспективу и потенцијал за привлачење већег броја младих од тренутног. Са друге стране, недостатак системских решења у овој области, нејасне надлежности међу организацијама и недостатак контроле од стране државе представљају највеће изазове. 

Препоруке за унапређење учешћа младих у трејл такмичењима могле би бити у смеру:


● Развијања програма и догађаја који су усмерени на подршку младима у трејл тркама (радионице, кампови, бесплатни тренинзи).
● Повећања финансијске доступности такмичења за младе учеснике (смањење трошкова регистрације, путовања и смештаја).
● Повећања видљивости такмичења и промовисање здравих животних стилова кроз друштвене мреже и кампање.
● Едукација учесника о здравој исхрани и припреми за такмичење.

Овај акциони план има за Циљ да повећа атрактивност и видљивост трејл трчања, посебно међу младима, превазилажењем изазова, неговањем партнерстава и спровођењем стратешких иницијатива.

У наредном периоду потребно је фокусирати се на развој регионалних центара у градовима који имају јаку трejл заједницу, што захтева развој спортских стручњака – тренера који би требало да раде са младима.

Неопходно је стандардизовати такмичење и повезати организаторе са надлежним националним удружењима. Такође, неопходна је сарадња разних спортских друштава, која се баве трејл трчањем, на националном нивоу. На крају, неопходна је регионална сарадња не само на нивоу Словеније, Србије и Северне Македоније, већ и других земаља из региона како би се пренела искуства и примери добре праксе, развили спортски стручњаци – тренери и формирала регионална такмичења и промовисало трејл трчање уопште.