Избор на кандидати за работилниците и обуката

Состанокот М3: размена на искуства за добри практики и обука ќе се одржи од 1-ви до 4-ти јули 2023 година во Националниот парк Тара, Србија. За време на состанокот М2 во Идрија, Словенија, договорена е пробната агенда за средбата и обуката М3 во Србија.

Исто така, тимот на Проектот ја дефинираше методологијата што ќе се користи при изборот на кандидати за образовна обука (М3). Кандидатите ќе бидат избрани со покана и врз основа на нивните биографии и претходни кариерни достигнувања, а тие треба да ги исполнуваат следните услови:

– Тие треба да бидат активни спортски работници (тренери, наставници или спортисти на отворено), образовен кадар или претставници на партнерски организации
– Да работат со млади луѓе или да сакаат да се специјализираат за работа со оваа група
– Тие треба да доаѓаат од регионите каде што веќе има силна база за трчање за сениори.

Врз основа на консултации со релевантни поединци и организации на национално ниво и според личната желба на поединците да се вклучат во активностите за кои се залага проектот, проектните партнери избраа вкупно 26 лица за средбата М3 – Размена на искуства од добри практики и обука. Ова не е конечна листа, во зависност од приватните обврски постои можност на обуката да присуствуваат уште неколку лица.

Учесниците на обуката ја изразија својата волја во иднина да се профилираат како експерти кои ќе работат со млади луѓе во областа на планинско трчање и заштита на животната средина. Тие ќе земат активно учество во креирањето на Акциониот план за промоција на активности на отворено и заштита на животната средина. Покрај тоа, учесниците на обуката ќе бидат амбасадори на проектот „Зелени патеки на иднината“ и активно ќе работат на промоција и популаризација на спортовите на отворено, со посебен фокус на младите.

Обуката е отворена за јавноста и постои можност на обуката да се приклучат и други заинтересирани кои ги исполнуваат дефинираните критериуми.

По состанокот ќе биде изготвен извештај со заклучоци, кој ќе биде јавно достапен на веб-страницата на проектот.

Исто така, сите презентации од обуката ќе бидат достапни на веб-страницата на проектот.